Všeobecné podmínky poskytování služeb LOVEforLIFE.cz

Registrace uživatelů – podmínky

 1. Tato seznamka je určena výhradně osobám starším 15-ti let. Všechny údaje zadávané v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele. Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 3. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu uživatele i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a uživatelem.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením registrace zasláním potvrzovacího e-mailu pro ověření schopnosti disponovat s e-mailovou schránkou uvedenou při registraci.
 6. Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.


Základní pojmy

 1. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 15-ti let, která používáním služeb serveru loveforlife.cz vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb. Na registraci na stránkách www.loveforlife.cz není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady uživatelský profil i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb serveru www.loveforlife.cz dovoleno.
 2. Provozem serveru se rozumí poskytování inzertních služeb a služeb spojených na technických prostředcích poskytovatele.
 3. Poskytovatel může bez náhrady ukončit vaše členství, smazat váš profil a jakýkoli obsah či údaj, který jste publikovali na seznamce loveforlife.cz. Poskytovatel vám může zakázat přístup a využívání tohoto webu a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.
 4. Poskytovatelem je Ing. Libor Stodůlka, IČ 71510923, který provozuje server loveforlife.cz – najdi si svou lásku s platností od 1.2.2016.


Provozní podmínky a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele

 1. Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami pro uživatele:
  • nepřetržitý provoz této inzertní seznamovací služby
  • dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu
  • uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby
 2. Uživatel bere na vědomí, že seznamka loveforlife.cz je určena výhradně osobám starším 15-ti let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.
 3. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden seznamovací profil a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 4. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s těmito obchodními podmínkami, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude:
  • publikovat informace v rámci služeb na serveru loveforlife.cz v rozporu s platnými zákony České republiky
  • konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost služeb loveforlife.cz
  • opakovaně porušovat podmínky definované poskytovatelem pro poskytování služeb loveforlife.cz
  • používat služby loveforlife.cz ke komerčním účelům
  • uživatel může mít na seznamce loveforlife.cz pouze 1 seznamovací profil, který musí být potvrzen emailem. Pokud se uživatel pokusí založit nebo aktivovat více seznamovacích profilů, mohou být všechny jeho profily bez náhrady smazány. Nový profil smí být založen nebo aktivován pouze tehdy, pokud uživatel neměl na loveforlife.cz dosud žádný jiný profil založený nebo pokud starý profil smazal. Je zakázáno zakládat nebo potvrzovat seznamovací profil jiným osobám nebo umožnit jiným osobám neregistrovaným na loveforlife.cz posílat vzkazy z profilu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem
  • je-li smazán profil uživatele, nemá takový uživatel nárok na vrácení poplatku za BASIC nebo VIP členství
  • uživateli, kterému byl smazán profil, již není povoleno založení dalšího profilu, a to ani tehdy, pokud jej aktivuje z jiného telefonního čísla. Pokud se takový uživatel v rozporu s uvedeným pravidlem pokusí znovu aktivovat nový profil, je jeho případná platba za členství považována za příspěvek na propagaci seznamky loveforlife.cz
 5. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.
 6. V případě, že se uživatel ke svému účtu nepřihlásí 6 měsíců, může být jeho profil automaticky smazán.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu může být v rámci registrace doručen reklamní obsah a to formou bannerové reklamy, textových doporučení a reklamních vzkazů.
 8. Uživatel se zavazuje, že nebude provozovat zakázané aktivity na tomto serveru.